Turnusem rehabilitacyjnym każdy nasz pacjent rozpoczyna swoją terapię. W czasie trwania turnusu wszyscy jego uczestnicy nabywają umiejętności, na bazie których następnie kształcą nowe kompetencje: językową i komunikacyjną. Turnus jest konieczny i niezbędny dla efektywnego rozpoczęcia i… zakończenia terapii.

Turnus trwa 14 dni. W turnusie bierze udział pacjent wraz z jego opiekunem. Z korzyścią dla procesu terapeutycznego jest, gdy w turnusie również biorą udział pozostali członkowie jego rodziny. W przypadku braku takiej możliwości wskazanym jest aby przyjechali do pacjenta „w odwiedziny”. Z obserwacji wiemy, że pacjenci przywiązują dużą wagę do opinii rodziny i ich przyjazd jest dla nich dużym wsparciem.

Uczestnicy turnusu stanowią grupę terapeutyczną. W stosowanym przez nas modelu Terapii Integratywnej dla Osób Jąkających , grupa terapeutyczna jest ważnym elementem. Stanowi ona o kontekście społecznym, jest ona swego rodzaju „tłem społecznym” dla nabywanej kompetencji komunikacyjnej. Trzeba jednocześnie wyraźnie zaznaczyć, że grupa sama z siebie nie leczy. O jej walorze terapeutycznym stanowi jedynie to, że pozwala ona pacjentom w bezpiecznym i przyjaznym dla nich środowisku nabywać nowe umiejętności.

Turnus tak, jak i cała terapia, jest procesem o dużej dynamice. Zajęcia terapeutyczne trwają przez cały dzień, z przerwami na posiłki. Są dostosowane do możliwości pacjentów. Są to przede wszystkim zajęcia grupowe. W zajęciach tych uczestniczą pacjenci wraz z ich opiekunami / rodzicami. Wszyscy oni uczą się poprawnego wykonywania ćwiczeń i zadań terapeutycznych. Zajęcia te są prowadzone w formie warsztatów. W czasie trwania turnusu również prowadzimy zajęcia indywidualne. O konieczności podjęcia terapii indywidualnej decyduje zespół terapeutyczny.

Grupę terapeutyczną w czasie trwania turnusu stanowią osoby w różnym wieku. Znajdują się w niej małe dzieci, dzieci w wieku szkolnym, młodzież a także osoby dorosłe.

W proponowanym przez nas modelu terapeutycznym pacjent tylko jeden raz bierze udział w turnusie. Nie ma konieczności kilkakrotnego powtarzania turnusu. Wszystkie umiejętności niezbędne do kontynuowania terapii pacjent nabywa w czasie jednego turnusu. Turnus odbywa się w ośrodku rehabilitacyjnym lub w Klinice Leczenia Jąkania w Warszawie.

Aktualne terminy rozpoczęcia i zakończenia turnusu oraz miejsce jego prowadzenia znajdują się poniżej.