Terapia jest procesem. Rozpoczyna się ona turnusem rehabilitacji mowy. Pacjent tylko jeden raz bierze udział w turnusie reTerapia jest procesem. Rozpoczyna się ona turnusem rehabilitacji mowy. Pacjent tylko jeden raz bierze udział w turnusie rehabilitacyjnym. Turnus trwa 14 dni. W turnusie wraz z pacjentem bierze udział jego opiekunem. W czasie trwania turnusu, zarówno pacjent jak i jego opiekun, nabywają podstawowe umiejętności terapeutyczne. W oparciu o nie prowadzone są wszystkie późniejsze działania terapeutyczne.
W przeciwieństwie do innych programów terapeutycznych, w czasie trwania prowadzonego przez nas turnusu, pacjenci nie „jąkają się”. Nie zachodzi więc obawa o to, że pacjenci wzajemnie od siebie będą uczyć się… „nowego” sposobu jąkania.

Kończąc turnus każdy pacjent mówi płynnie, jednakże jest to mowa terapeutyczna. Mowa ta nie jest ostatecznym celem prowadzonych przez z nas działań terapeutycznych i konieczne jest prowadzenie dalszych działań terapeutycznych.
Po turnusie pacjenci wracają do swoich domów. Tam w warunkach domowych kontynuują terapię. Na tym etapie polega ona na wykonywaniu ćwiczeń i zadań terapeutycznych zgodnie z aktualnymi zaleceniami terapeuty. Ćwiczenia i zadania pacjenci wykonują pod nadzorem swoich opiekunów. Przez cały czas utrzymują kontakt z terapeutami Kliniki.
W tym okresie pacjenci regularnie raz w miesiącu biorą udział w dwudniowych, całodziennych sesjach terapeutycznych, które odbywają się w Klinice Leczenia Jąkania w Warszawie.
Jak już wspomniano, terapia osób jąkających jest procesem, w którym pacjenci nabywają nową kompetencję językową i nową kompetencję komunikacyjną. Oznacza to, że celem terapeutycznym jest osiągnięcie stanu, w którym pacjent zaniecha odwoływania się do nabytych przed terapią schematów (myślowych) i wzorców zachowań (językowych) przy jednoczesnym odwoływaniu się do schematów i wzorców (nowo)nabywanych w wyniku oddziaływań terapeutycznych. . Takie zdefiniowanie celu terapeutycznego powoduje, że trwałe efekty nie pojawiają się w sposób skokowy, a ich trwałość jest wynikiem systematycznego i poprawnego wykonywania czynności (według nowych wzorców) w ramach określonych zachowań (schematów). Proces ten jest procesem ciągłym i jest związany z automatyzowaniem nowo nabywanych umiejętności. Można to porównać do nauki gry na instrumencie muzycznym. Nabywanie nowych wzorców zachowań językowych tak, jak nabywanie umiejętności gry na instrumencie wymaga systematyczności, zaangażowania i… czasu.

Repetitio est mater studiorum (powtarzanie jest matką nauki/ wiedzy), dlatego też terapia dla osób jąkających nie jest (bo nie może być) terapią krótko terminową. Program terapeutyczny uwzględnia następujące etapy terapii:
1) konsultacja wstępna – badania diagnostyczne
2) turnus rehabilitacji mowy
3) sesje terapeutycznehabilitacyjnym. Turnus trwa 14 dni. W turnusie wraz z pacjentem bierze udział jego opiekunem. W czasie trwania turnusu, zarówno pacjent jak i jego opiekun, nabywają podstawowe umiejętności terapeutyczne. W oparciu o nie prowadzone są wszystkie późniejsze działania terapeutyczne.

W przeciwieństwie do innych programów terapeutycznych, w czasie trwania prowadzonego przez nas turnusu, pacjenci nie „jąkają się”. Nie zachodzi więc obawa o to, że pacjenci wzajemnie od siebie będą uczyć się… „nowego” sposobu jąkania.
Kończąc turnus każdy pacjent mówi płynnie, jednakże jest to mowa terapeutyczna. Mowa ta nie jest ostatecznym celem prowadzonych przez z nas działań terapeutycznych i konieczne jest prowadzenie dalszych działań terapeutycznych.

Po turnusie pacjenci wracają do swoich domów. Tam w warunkach domowych kontynuują terapię. Na tym etapie polega ona na wykonywaniu różnych ćwiczeń i zadań terapeutycznych zgodnie z aktualnymi zaleceniami terapeuty. Pacjenci wykonują je pod nadzorem swoich opiekunów. Przez cały czas utrzymują kontakt z terapeutami Kliniki.
W tym okresie pacjenci regularnie raz w miesiącu biorą udział w dwudniowych, całodziennych sesjach terapeutycznych, które odbywają się w Klinice Leczenia Jąkania w Warszawie lub w Poznaniu.

Jak już wspomniano, terapia osób jąkających jest procesem, w którym pacjenci nabywają nową kompetencję językową i komunikacyjną. Oznacza to, że celem terapeutycznym jest osiągnięcie stanu, w którym pacjent zaniecha odwoływania się do już nabytych schematów (myślowych) i wzorców zachowań (językowych) przy jednoczesnym odwoływaniu się do schematów i wzorców nowo nabywanych. Takie zdefiniowanie celu terapeutycznego powoduje, że trwałe efekty nie pojawiają się w sposób skokowy, a ich trwałość jest wynikiem systematycznego i poprawnego wykonywania czynności (wzorców) w ramach określonych zachowań (schematów). Proces ten jest procesem ciągłym i jest związany z automatyzowaniem nowo nabywanych umiejętności. Można to porównać do nauki gry na instrumencie muzycznym. Nabywanie nowych wzorców zachowań językowych tak, jak nabywanie umiejętności gry na instrumencie wymaga systematyczności, zaangażowania i… czasu. Dlatego też terapia dla osób jąkających nie jest (bo nie może być) terapią krótko terminową. Program terapeutyczny uwzględnia następujące etapy terapii:

1) konsultacja wstępna – badania diagnostyczne
2) turnus rehabilitacji mowy
3) sesje terapeutyczne