Dla dzieci w wieku przedszkolnym, które obejmujemy programem terapeutycznym dla osób jąkających, prowadzimy przedszkolną grupę terapeutyczną. Grupa funkcjonuje w Warszawie, przy Klinice Leczenia Jąkania na ul. Plastycznej 7 (Włochy). Dzieci przebywają w tzw. przedszkolu w godzinach 08:00 – 17:00. 

Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat będące pacjentami Kliniki Leczenia Jąkania w Warszawie. W czasie zajęć przedszkolnych realizowany jest program edukacyjny na poziomie adekwatnym do wieku dziecka oraz program terapeutyczny z zachowaniem aktualnych zaleceń terapeutycznych. W zajęciach grupy mogą brać udział dzieci realizujące program klasy „0”. Istnieje możliwość przyjęcia do grupy dzieci młodszych.

Potrzebę stworzenia grupy terapeutycznej prowadzonej w przedszkolu zgłaszali rodzice małych dzieci. W czasie prowadzonych przez nas konsultacji, wielu rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach  w przedszkolu zgłasza, że będzie miało trudności w prowadzeniu terapii po turnusie rehabilitacyjnym w domu ze względu na konieczność posyłania dziecka do przedszkola. Trudnością jest tu brak możliwości ograniczania (reglamentowania) kontaktów dzieci z sytuacjami, w których dzieciom włączają się wzorce pobudzeń emocjonalnych, na których zbudowały one „swoje” jąkanie. Trzeba zauważyć, że jąkanie dzieci w wieku przedszkolnym na ogół łączy się z zabawą. Wielu rodziców zgłasza, że najwięcej objawów jąkania u ich dzieci ujawnia się w czasie odbierania ich z przedszkola. Z zabawą łączą się najsilniejsze manifestacje objawów jąkania u dzieci. Jak zauważają sami rodzice, nie mają oni możliwości wpływania na funkcjonowanie ich dzieci w grupach przedszkolnych. Jednocześnie nie mają możliwości zostawić ich samych w domu. 

Koniecznym jest w tym miejscu wyjaśnić, że dzieci objęte naszym programem terapeutycznym, nie mają być izolowane od innych dzieci. Dla dzieci objętych  programem Integratywnej Terapii dla Osób Jąkających, kontakt akty z innymi dziećmi są konieczne, gdyż tylko w tych kontaktach  mają możliwość  automatyzowania nowonabywanych kompetencji: językowej i komunikacyjnej. Ważnym jednak jest aby te kontakty odbywały się w warunkach, w których automatyzowane są nowonabywane wzorce przy jednoczesnym wygaszaniu starych. Dlatego też konieczny jest nadzór terapeutyczny rodzica lub nauczyciela w przedszkolu.  

Grupa przedszkolna jest naszą propozycją kierowaną do tych właśnie dzieci, których rodzice mając obowiązki związane z wykonywaniem pracy nie mają możliwości sprawowania nad nimi opieki w ciągu dnia. Przedszkolna grupa terapeutyczna zapewnia optymalny przebieg procesu terapeutycznego w czasie zabawy z innymi dziećmi w przedszkolu i z innymi dziećmi, które spotykają w parku na placu zabaw przy jednoczesnym realizowaniu programu edukacyjnego.  

Zobacz na czym polega jąkanie małych dzieci.

Zobacz jak pracuje przedszkolna grupa terapeutyczna – galeria zdjęć