Konferencje naukowe w 2024

18-19.03.2024 – V konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa “Psychoterapia Młodych”, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  warsztaty, referat w sesji 4-psychiatrycznej, Poznań,

Konferencje naukowe w 2023

13-15.10.2023 – konferencja naukowa „Psychoterapia wobec wyzwań zmieniającego się świata”, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin – Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. warsztaty, sesja plakatowa, Warszawa,

Konferencje naukowe w 2022

21-23.10.2022 – konferencja naukowa „Inny w domu”, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin – Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. referat, warsztaty, sesja plakatowa, Gdańsk,

Konferencje naukowe w 2020

29.02.2020 – VII Forum Pediatrów, wykład, Warszawa,

Konferencje naukowe w 2019

22.10.2019 – Wykład dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, wykład otwarty, Kraków, 
16.06.2019 – Warsztat dla studentów UAM, warsztat zamknięty, Poznań,
08.06.2019 – XIX Kongres Medycyny Rodzinnej, konferencja naukowa, wykład w sesji naukowej, Łódź, 
07.06.2019 – XIX Kongres Medycyny Rodzinnej, konferencja naukowa, warsztat, Łódź, 
28.03.2019 – Warsztaty dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, warsztat otwarty, Kraków, 
21.03.2019 – Warsztaty dla studentów UAM, warsztat zamknięty, Poznań, 
14.03.2019 – Warsztaty dla studentów UAM, warsztat zamknięty, Poznań, 
03.02.2019 – VI Forum Pediatrów, konferencja naukowa, warsztat, Warszawa, 

Konferencje naukowe w 2018

28-29.10.2018 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, referat, Gdańsk,
17.10.2018 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „, referat, Poznań, 
08-09.06.2018 – I konferencja Naukowo-Szkoleniowa, referaty, warsztat, Olsztyn, 
27-28.01.2018  – VII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, warsztat, Lublin, 

Konferencje naukowe w 2016

24-25.06.2016 – V Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu ,,Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, referat, Poznań
16-17.03.2016 – VI Dni Mózgu, referat + warsztat, Wrocław,

Konferencje naukowe w 2015

14–15.05.2015 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Kompetencje Życiowe Młodych dorosłych, referat + warsztat, Rzeszów,
22-23.04.2015 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Człowiek – istota mówiąca”, referat, Kielce,
12.03.2015 – III DNI MÓZGU we Wrocławiu, referat, Wrocław,

Konferencje naukowe w 2014

12-13.09.2014 – IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna z okazji XX wrocławskiej logopedii, referat, Wrocław
06.06.2014 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych… , referat, Olsztyn
01.03.2014 – III Konferencja Logopedyczna – Terapia w logopedii: Terapia, Wspomaganie, Wsparcie: TRZY DROGI JEDEN CEL, referat, Toruń,

Zorganizowane konferencje naukowe w 2012

10-11.05.2012 – Konferencja Naukowa – KOMUNIKACYJNE STOP – bariery w komunikowaniu się, referat + warsztat, Warszawa, współorganizacja,