Tomasz Galewski: Dziecko jąkające (się) w szkole – kilka refleksji nad sposobem jego funkcjonowania w warunkach szkolnych, [w:] Funkcjonowanie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania, [red.] Anna Prusik, Łucja Kabzińska, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Olsztyn, 2015