Po turnusie każdy pacjent mówi płynnie. W tym okresie posługuje się mową terapeutyczną, która nie jest formą protezowania pacjenta. Jej istotą jest to, że posługując się nią pacjent stosuje określone reguły, które składają się na nowe wzorce językowe. Mowa ta służy do kształcenia nowej kompetencji językowej. Ta zaś pozwala pacjentom kształcić nową kompetencję komunikacyjną.

Po turnusie pacjenci prowadzą terapię w warunkach domowych, tzn. w środowisku społecznym, w którym dotychczas funkcjonowali. Jest to bardzo ważny aspekt naszego programu terapeutycznego, gdyż są to miejsca, w których nabyli oni wzorce zachowań, w których realizuje się „ich” jąkanie. Postulowana przez nas potrzeba i konieczność zmiany tych wzorców wymusza wręcz uwzględnienia w programie terapeutycznym miejsca zamieszkania, szkoły oraz innych miejsc aktywności społecznej naszych pacjentów.

Po turnusie pacjenci pozostają pod opieką terapeutyczną Kliniki Leczenia Jąkania. Na tym etapie terapii do zespołu terapeutycznego włączani są opiekunowie pacjentów. Opiekunowie nadzorują przebieg terapii, tzn. sposób wykonywania zadań i ćwiczeń terapeutycznych w warunkach domowych. Zadaniem opiekuna, który w istocie rzeczy staje się koterapeutą, jest kontrola systematyczności i poprawności wykonania zadań, czyli nad tym , jak pacjent pracuje w domu. Nad tym co ma robić i nad czym ma pracować kontrolę sprawuje terapeuta Kliniki Leczenia Jąkania.

Po turnusie pacjenci systematycznie i regularnie spotykają się z terapeutą na dwudniowych całodziennych sesjach terapeutycznych odbywających się w Klinice Leczenia Jąkania w Warszawie. Są to spotkania grupy terapeutycznej. Grupa terapeutyczna jest środowiskiem, w którym pacjenci nabywają nową kompetencję komunikacyjną. Trzeba jednocześnie wyraźnie zaznaczyć, że grupa, sama z siebie, nie leczy. Jej terapeutycznym walorem jest to, że daje możliwość pacjentom wchodzenie w relacje interpersonalne z innymi członkami grupy.

Jak już wcześniej zgłaszaliśmy, jąkanie ma relacyjny charakter, tzn. objawia się zawsze w kontekście innych osób. Zgłaszaliśmy również, że jąkanie zaburza relacje intrapersonalne. Stad też koniecznym jest praca terapeuty z pacjentem w grupie i na tle grupy. Z tego to powodu nasz program terapeutyczny uwzględnia formę terapii grupowej, jak i formę terapii indywidualnej. W wyniku prowadzenia działań terapeutycznych następują zmiany w sposobie funkcjonowania pacjenta na poziomach: intrapersonalnym i interpersonalnym

Nabywanie nowych wzorców zachowań behawioralnych odsłania maskowane przez jąkanie różne psychologiczne i behawioralne problemy pacjenta. W takiej sytuacji… istnieje możliwość podjęcia psychoterapii indywidualnej. O takiej potrzebie informujemy pacjenta, jednakże o rozpoczęciu psychoterapii indywidualnej decyduje pacjent lub jego rodzice – opiekunowie.

Terapię prowadzimy w naszym Gabinecie Psychoterapeutycznym w Warszawie przy ul. Obywatelskiej 26.