Ofertę KLINIKI LECZENIA JĄKANIA mgr Ewa Galewska stanowią różne formy aktywności terapeutycznej i szkoleniowej.
Oferta zasadniczo zawiera propozycje: dla osób jąkającychdla pacjentów.

Oferta Kliniki Leczenia Jąkania mgr Ewa Galewska, obejmuje działania: 

  1. działania terapeutyczne prowadzone w ramach Integratywnej Terapii dla Osób Jąkających (się),
  2. wsparcie dla rodzin pacjentów,
  3. interwencja i pomoc psychoterapeutyczna,
  4. szkoła płynnego czytania,
  5. przedszkole z programem terapeutycznym dla dzieci objętych terapią dla dzieci jąkających (się
oferta dla osób jąkających

W ofercie kliniki, którą kierujemy do osób jąkających znajdują się przede wszystkim konsultacje dla osób jąkających. Zobacz więcej informacji na temat: konsultacje

oferta dla pacjentów

W ofercie kliniki, którą kierujemy do pacjentów znajduje się przede wszystkim autorski program terapeutyczny prowadzony w ramach INTEGRATYWNEJ TERAPII DLA OSÓB JĄKAJĄCYCH. Program ten w sposób kompleksowy stymuluje rozwój pacjentów w zakresie nabywania nowej kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej oraz stymuluje rozwój ich potencjału intelektualnego i sprawności intelektualnej.

Oferta kliniki dla pacjentów obejmuje: 

  • Działania terapeutyczne prowadzone w ramach Integratywnej Terapii dla Osób Jąkających (się)
  • Wsparcie dla rodzin pacjentów
  • Interwencja psychologiczna i / lub psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży, osób dorosłych, psychoterapia rodzin i par
  • Szkoła Płynnego Czytania
  • grupa przedszkolna z programem terapeutycznym