Konsultacja wstępna jest pierwszym kontaktem pacjenta – klienta z terapeutami Kliniki. Jej celem jest przeprowadzenie badania diagnostycznego. Jest ona jednocześnie badaniem kwalifikującym pacjenta do rozpoczęcia terapii w Klinice Leczenia Jąkania mgr Ewa Galewska.

W konsultacji bierze udział pacjent – klient wraz z jego opiekunem. Jest bardzo ważne aby w konsultacji uczestniczyli oni oboje. Zwłaszcza jest to istotne w przypadku osób dorosłych. Jest bardzo korzystne dla przebiegu terapii kiedy w konsultacji uczestniczą, oprócz pacjenta i jego opiekuna, pozostali członkowie rodziny (domownicy).
W czasie trwania konsultacji, po uprzednim badaniu diagnostycznym, stawiana jest diagnoza, którą prowadzący badanie przedstawia ustnie. Diagnozę w formie pisemnej dostarczamy na wskazany przez pacjenta – klienta adres poczty e-mail i adres korespondencyjny dla przesłania stosownych dokumentów z badania.
Ważnym elementem konsultacji jest wyjaśnienie uczestniczącym w badaniu osobom mechanizmu rozwoju jąkania, wyjaśnieniu specyfiki funkcjonowania osób jąkających na poziomie: behawioralnym, emocjonalnym i poznawczym oraz przedstawienie w jaki sposób przebiega i na czym polega terapia dla osób jąkających. Są to działania psychoedukacyjne.

W czasie konsultacji prowadzący ją terapeuta odpowiada na stawiane pytania. Prezentacja programu terapeutycznego odbywa się w formie interaktywnego wykładu. W czasie konsultacji pacjent – klient jest informowany o wszystkich kwestiach związanych z:
1) możliwymi terminami rozpoczęcia terapii i jej przebiegu
2) z koniecznymi działaniami, które musi podjąć w związku z rozpoczęciem terapii w Klinice Leczenia Jąkania
3) z kosztami udziału w terapii
4) możliwością uzyskania ulg podatkowych i dofinansowania do terapii
5) funkcjonowaniem małych dzieci w przedszkolu
6) funkcjonowaniem w szkole
7) funkcjonowaniem w pracy.

Udział w konsultacji nie jest jednoznaczny z rozpoczęciem terapii w Klinice Leczenia Jąkania. Prowadzący ją terapeuta nie zachęca pacjenta – klienta do rozpoczęcia terapii w Klinice Leczenia Jąkania. Po konsultacji Klinika nie kontaktuje się z uczestniczącymi w niej osobami celem składania kolejnych ofert. Terapeuta koncentruje się przede wszystkim na tym, aby przekazać uczestniczącym w niej osobą wiedzę na temat zdiagnozowanych objawów jąkania oraz o możliwości i sposobach jego leczenia.

Konsultacje są odpłatne. Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje badań diagnostycznych prowadzonych w Klinice Leczenia Jąkania mgr Ewa Galewska. W ramach programu „Porozmawiajmy o jąkaniu” prowadzimy bezpłatne badania diagnostyczne, jednakże w związku z aktualną sytuacją epidemiczną – COVID program jest zawieszony.
Konsultacje – badanie diagnostyczne prowadzimy w Warszawie w Gabinecie Diagnostyczno Terapeutycznym przy ul. Obywatelskiej 26 i w Klinice Leczenia Jąkania przy ul. Plastycznej 7. Z uwagi na zaistniałą sytuacją, w trosce o Państwa jak i nasze zdrowie i bezpieczeństwo, informujemy, że istnieje możliwość prowadzenia konsultacji wstępnej – badania diagnostycznego z wykorzystaniem komunikatora Skype. Informacje o aktualnych terminach konsultacji można uzyskać w sekretariacie Kliniki Leczenia Jąkania.

W celu umówienia się na „wizytę” prosimy o kontakt z sekretariatem Kliniki Leczenia Jąkania pod numerami telefonów: 501 619 643, 22 621 39 41, 500 713 022, lub o kontakt e-mail: konsultacja@jakanie.pl