Właścicielem portalu internetowego Skutecznej Terapii Jąkania („Portal”) jest mgr Ewa Galewska, prowadząca Terapię Wad i Zaburzeń Mowy („Terapia”).

Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz mgr Ewy Galewskiej, w tym prawo do całości projektu Portalu, jak i do jego elementów stanowiących utwory w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami) lub bazy danych chronione przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402).

Zabronione jest kopiowanie w celu dalszego wykorzystania jakichkolwiek elementów Portalu objętych ochroną prawa.

Zabronione jest rozpowszechnianie, niezależnie od formy i środków technicznych, jakichkolwiek elementów Portalu  objętych ochroną prawa.

Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i wtóre jej wykorzystywanie.
Zakres korzystania z Portalu przez jego użytkowników wyznaczają przepisy o dozwolonym użytku, zawarte w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, z zastrzeżeniem, iż takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w interesy Właściciela Portalu.
Jakiekolwiek korzystanie z elementów Portalu objętych ochroną prawa, poza granicami dozwolonego użytku, wymaga uzyskania pisemnej zgody Właściciela Portalu.

Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Sukcesy w Terapii i tempo ich osiągania uzależnione są od stopnia zaangażowania uczestnika, sumienności przy wykonywaniu zaleceń terapeuty i predyspozycji osobistych.

Dane i informacje zamieszone na stronach Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.