Klinika Leczenia Jąkania swoją działalność rozpoczęła w kwietniu 1994 roku. Jej założycielem jest mgr Ewa Galewska – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – filolog, neurologopeda, psychoterapeuta. W 2004 roku Klinika została wpisana do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. W maju 2007 roku siedzibę Kliniki przeniesiono do Warszawy, na ul. Plastyczną 7. W grudniu 2016 roku w Poznaniu na Osiedlu Przyjaźni 132 B uruchomiliśmy oddział Kliniki. W maju 2020 roku, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną (COVID-19) zawiesiliśmy działalność Kliniki w Poznaniu. Od tego momentu prowadzimy działalność w Warszawie w lokalach:1) przy ul. Plastycznej 7 – siedziba kliniki, 2) przy ul. Obywatelskiej 26.w Gabinecie terapeutyczno – diagnostycznym.

Od samego początku funkcjonowania Kliniki, podstawowym celem naszej działalności jest prowadzenie skutecznej terapii dla osób jąkających się. W Klinice Leczenia Jąkania w oparciu o autorską metodę leczenia jąkania Ewy Galewskiej, prowadzona jest terapia dla osób jąkających się i osób z dysfunkcjami mowy. Pacjentami Kliniki są osoby w różnym wieku, są nimi dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Nasi pacjenci uzyskują trwałe efekty terapii. Klinika jest jedynym miejscem w Polsce, w którym terapią objęte są małe dzieci. Prowadzimy terapię: dwulatków, trzylatków i czterolatków. Dla tych dzieci utworzyliśmy przedszkolną grupę terapeutyczną, która realizuje programy terapeutyczny w warunkach przedszkola i przedszkolny program edukacyjny w kontekście wymogów terapii dla dzieci jąkających.

Klinikę tworzy zespół terapeutów. W skład zespołu wchodzą psychologowie i psychoterapeuci, którzy wspomagani są w razie konieczności pomocą współpracujących z Kliniką lekarzy różnych specjalności. Terapeuci pracują pod superwizją. Prowadzą własne badania lub biorą udział w różnych projektach badawczych, biorą czynny udział w konferencjach naukowych wygłaszając referaty i prowadząc warsztaty dla ich uczestników.

Wszyscy uznajemy wartości chrześcijańskie. Psychologowie i terapeuci pracują w nurcie tzw. “psychologii chrześcijańskiej”. Oznacza to, że każdego naszego pacjenta postrzegamy jako „jedyną w swoim rodzaju osobową niepodzielną całość” a nie jako sumę części. Zespół terapeutyczny zorientowany jest na leczącego się pacjenta i na jego rodzinę.

Celem naszej pracy nie jest uczenie pacjenta stosowania „technik zaradczych” i „strategii radzenia sobie z jąkaniem”, lecz nauczenie go mówienia zgodnie z regułami komunikacji, w której nie musi on myśleć o jąkaniu lub też o tym jak je ukryć. Jąkanie jest umiejętnością, której osoba jąkająca musi nauczyć się, gdyż nikt nie rodzi się jąkającym. Oznacza to, że jąkanie nie jest przekazywane genetycznie. Jak dotąd, nauka nie potwierdziła istnienia genu jąkania. Wobec powyższego “nikt nie musi być osobą jąkającą”. Argumentacja: “…pokochaj swoje jąkanie” lub “…możesz jąkać się w dobrym towarzystwie” nie musi być treścią życia osoby jąkającej. Uważamy, że każde JĄKANIE MOŻNA WYLECZYĆ!