Kwestionariusz pozwoli Państwu samodzielnie przeprowadzić badanie przesiewowe na okoliczność występowania objawów jąkania. Proszę, przy każdym z niżej wymienionych objawów jąkania, zaznaczyć odpowiedź TAK jeżeli zauważacie Państwo taki objaw u swojego dziecka.

Czy Twoje dziecko mówiąc:

  przeciąga głoski TAKNIE
  powtarza poszczególne głoski, sylaby, wyrazy TAKNIE
  powtarza frazy TAKNIE
  nie może przejść z głoski na głoskę TAKNIE
  ma problemy z rozpoczęciem wypowiedzi TAKNIE
  przerywa wypowiedź w "połowie słowa" TAKNIE
  blokuje się, "zapowietrza się", mówi na bezdechy, płytki oddech TAKNIE
  porusza ustami nie mogąc wydobyć dźwięku TAKNIE
  wtrąca zbędne dźwięki, słowa (aaaa, yyyy, yhm, hm, no-no-no, noto no to) TAKNIE
  unika niektórych słów i zamienia je na inne TAKNIE
  przyspiesza wypowiedź, przejęzycza się TAKNIE
  wypowiada się szybko i niewyraźnie TAKNIE
  zmniejsza ilość słów w wypowiadanych przez siebie zdaniach TAKNIE
  udaje, że zapomniało słowa TAKNIE
  zamyka, wytrzeszcza, mruży oczy, marszczy czoło, zakrywa twarz rączką TAKNIE
  do Ciebie nie patrzy na Ciebie TAKNIE
  bardzo głośno wypowiada dźwieki TAKNIE
  napina się w różnych obszarach ciała (twarzy, wyrzucanie języka, odchylanie głowy, napięcie ramion, zaciskanie pięści) TAKNIE

  Jeżeli chociaż przy jednej z wymienionych wyżej pozycji kwestionariusza wskazaliście Państwo odpowiedź TAK, można domniemywać, że Wasze dziecko jąka się. W takiej sytuacji wskazane jest wykonanie badania diagnostycznego.

  Umów się na wizytę w Klinice Leczenia Jąkania