Kwestionariusz pozwoli Państwu samodzielnie przeprowadzić badanie przesiewowe na okoliczność występowania objawów jąkania. Proszę, przy każdym z niżej wymienionych objawów jąkania, zaznaczyć odpowiedź TAK jeżeli zauważacie Państwo taki objaw u swojego dziecka.

Czy Twoje dziecko mówiąc:

  przeciąga głoski

  TAKNIE

  powtarza poszczególne głoski, sylaby, wyrazy

  TAKNIE

  powtarza frazy

  TAKNIE

  nie może przejść z głoski na głoskę

  TAKNIE

  ma problemy z rozpoczęciem wypowiedzi

  TAKNIE

  przerywa wypowiedź w "połowie słowa"

  TAKNIE

  blokuje się, "zapowietrza się", mówi na bezdechy, płytki oddech

  TAKNIE

  porusza ustami nie mogąc wydobyć dźwięku

  TAKNIE

  wtrąca zbędne dźwięki, słowa (aaaa, yyyy, yhm, hm, no-no-no, noto no to)

  TAKNIE

  unika niektórych słów i zamienia je na inne

  TAKNIE

  przyspiesza wypowiedź, przejęzycza się

  TAKNIE

  wypowiada się szybko i niewyraźnie

  TAKNIE

  zmniejsza ilość słów w wypowiadanych przez siebie zdaniach

  TAKNIE

  udaje, że zapomniało słowa

  TAKNIE

  zamyka, wytrzeszcza, mruży oczy, marszczy czoło, zakrywa twarz rączką

  TAKNIE

  do Ciebie nie patrzy na Ciebie

  TAKNIE

  bardzo głośno wypowiada dźwieki

  TAKNIE

  napina się w różnych obszarach ciała (twarzy, wyrzucanie języka, odchylanie głowy, napięcie ramion, zaciskanie pięści)

  TAKNIE


  Jeżeli chociaż przy jednej z wymienionych wyżej pozycji kwestionariusza wskazaliście Państwo odpowiedź TAK, można domniemywać, że Wasze dziecko jąka się. W takiej sytuacji wskazane jest wykonanie badania diagnostycznego.

  Umów się na wizytę w Klinice Leczenia Jąkania