WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA

Gabinet Wspierania Rozwoju Rodziny działa przy Klinice Leczenia Jąkania. Oferta gabinetu jest kierowana głównie do rodziców dzieci z różnego typu dysfunkcjami rozwojowymi. Jednak zakres usług oferowanych przez gabinet pozwala objąć opieką nie tylko dzieci ale również młodzież i osoby dorosłe.

Gabinet oferuje opiekę logopedyczną , pedagogiczną i psychologiczną w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju i wspomagania rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym.

Ofertę gabinetu stanowią:
1) diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna dzieci i nastolatków
2) diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju dziecka w normie intelektualnej,
3) diagnoza i terapia dzieci niewidomych, słabo widzących i z niepełnosprawnością sprzężoną,
4) diagnoza i terapia dzieci niesłyszących , słabo słyszących i z niepełnosprawnością sprzężoną,
5) elementy diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
6) diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

GABINET PSYCHOTERAPEUTYCZNY

Gabinet Psychoterapeutyczny działa przy Klinice Leczenia Jąkania. Oferta gabinetu jest kierowana głównie do pacjentów i rodziców dzieci objętych terapią dla osób jąkających prowadzoną w Klinice Leczenia Jąkania. Terapią obejmujemy dzieci, młodzież i osoby dorosłe. W zależności od potrzeb prowadzimy terapię indywidualną lub terapię rodzin. Pracujemy w nurcie terapii systemowej. 

Gabinet oferuje opiekę logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju i wspomagania rozwoju. 

Ofertę gabinetu stanowią:
1) diagnoza psychologiczna dzieci, nastolatków i osób dorosłych
2) diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju dziecka w normie intelektualnej

Gabinet funkcjonuje w Warszawie, przy ul. Obywatelskiej 26 (Włochy). Wizyty po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w sekretariacie Kliniki Leczenia Jąkania, tel . 500 713 022.

WARSZTATY KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

Dla kogo?
Cykl Warsztatów Kompetencji Rodzicielskich jest ofertą kierowaną również do rodziców dzieci niejąkających (się).

Warsztaty są pomyślane jako oferta dla rodziców małych dzieci i nastolatków. Mogą w nich wziąć udział:1) rodzice oczekujący narodzin pierwszego dziecka,2) rodzice jedynaków oraz 3) rodzice z kilkorgiem dzieci.

Warsztat również będzie użyteczny dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.

W założeniach cykl warsztatów nie jest propozycją dla rodziców mających tzw. trudności wychowawcze z jednym z dzieci lub z wieloma dziećmi. Jednakże rodzice borykający się z takimi trudnościami, uczestnicząc w warsztatach mogą uzyskać wiele użytecznych dla nich informacji. Wiedza pozyskana w czasie trwania warsztatów pozwoli im zreflektować i / lub zdiagnozować przyczyny doświadczanych przez nich trudności wychowawczych.

W warsztatach mogą wziąć udział rodzice z rodzin biologicznych, z rodzin rekonstruowanych i z tzw. rodzin „patchworkowych”.

Warsztat adresowany jest do rodziców poszukujących odpowiedzi na pytanie czy są, lub też czy będą, dobrymi rodzicami a także do rodziców mających trudności w komunikowaniu się z ich dzieckiem lub dziećmi.

Co można uzyskać?
Udział w cyklu warsztatów ma sprowokować ich uczestników do refleksji nad takimi pytaniami:
1) Jakimi jesteśmy rodzicami?,
2) Jakimi jesteśmy rodzicami dla swoich dzieci?

Na tak postawione pytania uczestnicy będą mogli odpowiedzieć sobie na podstawie wyników testów psychologicznych (psychometrycznych) mierzących: 1) postawy rodzicielskie, 2) kompetencje rodzicielskie.

Warsztat może być przyczynkiem do podjęcia decyzji o potrzebie rozpoczęcia terapii rodzinnej. W takim aspekcie pozwoli wstępnie zdefiniować rodzicom naturę ich problemu lub problemów oraz, co wydaje się być najważniejsze sprowokować do refleksji nad tym,  czy mają oni problemy wychowawcze czy tylko trudności w relacjach z dziećmi.

Gdzie?
Klinika Leczenia Jąkania w Warszawie, ul. Obywatelska 26

Czas trwania?
180 min,  godziny rozpoczęcia i zakończenia warsztatu są ustalane dla każdego cyklu warsztatów

Kiedy?
Terminy warsztatów oraz miejsce ich prowadzenia każdorazowo są ogłaszane na naszej stronie www w dziale – KALENDARZWYDARZENIA  oraz w dziale AKTUALNOŚCI.

Jaka cena?
Cena za jeden moduł: 250,00 zł; cena za dwa moduły 2 x 200,00 zł. Cena obejmuje udział w warsztacie dla obojga rodziców.

Co zrobić aby wziąć udział w warsztatach?
Konieczna jest telefoniczna rejestracja w sekretariacie Kliniki Leczenia Jąkania w Poznaniu i dokonanie wpłaty na wskazany rachunek bankowy.